Målet är att bibehålla och först när det är nödvändigt av olika skäl, återställa eller ersätta.

När behandling behövs ska den innebära minsta möjliga ingrepp på den egna tanden, benet, eller mjukvävnaden. Vi använder förebyggande tandvård där inga skador finns för att möjliggöra en lika god framtida situation. Men också i fall där behandling gjorts har vi stor användning av profylaktisk tandvård, för att minska risken för nya skador och bibehålla det goda resultatet.

Vi har möjligheter att diagnostisera och behandla de flesta tand- och mjukvävnadsproblem. Från små kariesangrepp, emaljskador eller ytliga tandköttsinflammationer till grava kariessituationer, tandlossningsinfektioner, tandförluster eller estetiska problem. Här använder vi metoder för infektionskontroll och benregeneration, implantatbehandlingar med Straumann ITI eller Nobel Biocare (Brånemark) och protetisk behandling. Ortodonti vid behov av tandreglering och endodonti vid komplicerade rotinfektioner utförs via våra externa konsulter.

Vi har stort intresse för estetisk tandvård och låter det bli en självklar del av all behandling. Blekning av tänder, behandling av missfärgningar, snedställningar som kan påverka utseendet negativt behandlas med kompetens.

Två viktiga faktorer för vår utveckling är utvärdering och utbildning. Resultatet av vår verksamhet utvärderar vi på olika sätt. Det kan ske genom uppföljning av behandlingar, enkäter till patienter eller tex. genomgång och kontroll av rutiner. Ett exempel är en nyligen genomförd kontroll av våra hygienrutiner med extern kontroll av resultatet. Utvärderingar ligger till grund för god och säker behandling. En utbildningssatsning för personal och ledning, dels på datasidan dels avseende implantatvården, genomfördes nyligen. Kontinuerlig vidareutbildning för hela eller delar av personalen genomförs varje år. Senast exempelvis kurs i akutmedicin samt kurs i rekonstruktiv kirurgi.

Socialstyrelsen gjorde hösten 2002 en stickprovskontroll av verksamheten, avseende implantatvård på kliniken. Socialstyrelsens bedömning är att "kliniken är välskött och ändamålsenligt utrustad och hade goda informationsdokument avseende implantatbehandling".

Kontinuerlig vidareutbildning för alla i verksamheten grundlägger för en verksamhet i nivå med senaste forskning och kunskap. Och trygghet för oss och våra patienter.